Υπό Συζήτηση Νομοσχέδιο για τον Online Στοιχηματισμό στην Ελλάδα

Σπυρίδων Αντωνόπουλος - 15-10-2019

Αλλαγές στο προσχέδιο του Ελληνικού νομοσχέδιου στοιχηματισμούΟι Ελληνικές αρχές φαίνεται ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να αλλάζουν τον κανονισμό αναφορικά με τον online στοιχηματισμό, καθώς ανακοινώθηκαν νέες τροποποιήσεις. Οι πρόσφατες αλλαγές σημαίνουν καλά νέα για τους online bookmaker, καθώς τα έξοδα αδειοδότησης μειώθηκαν κατά 1 εκατομμύριο ευρώ, στο πιο λογικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά άδεια. Όμως, τα νέα δεν είναι εξίσου καλά για τις εταιρείες παροχής online παιχνιδιών καζίνο και online Πόκερ.

Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλουν διπλάσιο ποσό για τη λήψη άδειας, βάσει της νέας προτεινόμενης τιμής των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο κομμάτι, καθώς το ίδιο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί μετά από την αρχική περίοδο 7 ετών για την ανανέωση της άδειας.

Αύξηση Φόρων Λόγω Διάρθρωσης

Μέρος της νομοθεσίας που αφορούσε τους φόρους άλλαξε επίσης. Οι φόροι που αφορούν στον online στοιχηματισμό θα παραμείνουν στο ίδιο ποσοστό του 35%, αλλά η διαφορά βρίσκεται στο ότι πλέον δε θα εκπίπτουν πριν από τον υπολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντική διαφορά στον υπολογισμό του τελικού ποσού.

Πλέον δε θα εμπίπτει ούτε η αξία της εκάστοτε άδειας ή τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την αίτηση. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να προϋπολογίσουν το ένα τρίτο του εισοδήματός τους για φορολογικούς σκοπούς.

Άλλες λιγότερο ουσιώδεις τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση δημιουργίας μια ιστοσελίδας με επέκταση .gr καθώς και την ανάγκη για λήψη άδειας για κάθε ιστότοπο, από την Ελληνική Αρχή Παιγνίων. Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια εταιρική πολιτική διαφάνειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τους ιστοτόπους των εταιρειών για μια περίοδο 10 ετών, ώστε να υπάρξει επαρκής πρόληψη και αντιμετώπιση για ενδεχόμενα μελλοντικά ζητήματα.

Δεν Έμεινε Εκτός το Μάρκετινγκ

Μεγάλες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και στον τομέα του μάρκετινγκ. Οι εταιρείες δε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τρίτα μέρη που δεν έχουν λάβει ξεχωριστή άδεια από την Ελληνική Αρχή Παιγνίων και θα χρεωθούν με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε συνεργάτη. Θα επιβληθούν ποινές στις εταιρείες που δε θα συμμορφωθούν με οποιοδήποτε μέρος της νομοθεσίας, που περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο τοποθέτησης σε λίστα αποκλεισμού για περίοδο 12 μηνών.

Όλες οι προσωρινές άδειας που χορηγήθηκαν σε εταιρείες σύμφωνα με την νομοθεσία του 2011 θα έχουν ισχύ έως και τις 31 Μαρτίου 2020.