Οι Φόροι Επηρεάζουν την Ο.Π.Α.Π.

Σπυρίδων Αντωνόπουλος - 06-09-2016

Η Ο.Π.Α.Π. ιδρύθηκε το 195Ο.Π.Α.Π. kazinoinfo.com8 και είναι μια κρατική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών με αριθμούς και του αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα, καθώς και η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι το 1999 ήταν κρατική, ενώ μετέπειτα έγινε συμμετοχική εταιρεία.

Τα στοιχεία της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2016, δείχνουν ότι ακόμη και για εταιρείες τέτοιου μεγέθους και εύρους, οι συνέπειες της υπερφορολόγησης στην Ελλάδα είναι παραπάνω από εμφανείς. Παρουσιάζει μείωση 26,3% σε ετήσια βάση, καθώς και πτώση 11% σε ετήσια βάση των καθαρών κερδών από παιχνίδια, με εισπράξεις ύψους 155,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όλα τα παραπάνω οφείλονται στον αναδρομικό φόρο ύψους 35% επί των μικτών κερδών στα τυχερά παιχνίδια που θεσπίστηκε τον Ιανουάριο του 2016 και έχει σημειωθεί, ότι εάν δεν ίσχυε αυτό, τα καθαρά κέρδη του πρώτο τριμήνου του έτους θα παρουσίαζαν μείωση 9% αντί για τη σημαντική μείωση του 23,6%. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα κέρδη 58,8 εκατομμυρίων αντί για 47,7 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, απομείωσης και απόσβεσης έπεσαν κατά 15,4% στα 87,8 εκατομμύρια δολάρια, επειδή το περιθώριο ήταν στο 23,1%, το οποίο είναι κατά 3% χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος. Μεταξύ όλων αυτών των μειώσεων, υπήρχαν και ορισμένες αυξήσεις στα ετήσια έξοδα. Η σημαντική αύξηση της τάξης του 29,8% οφείλεται σε μισθούς, συμβόλαια, καθώς και σε αυξήσεις αποζημιώσεων και συνταξιοδοτήσεων.

Επίσης, υπάρχει περισσότερη πίεση στη διάθεση του ατομικού εισοδήματος των ατόμων στην Ελλάδα, καθώς όλοι στη χώρα επηρεάζονται από την φορολογική πίεση. Ο Καμίλ Ζίγκλερ, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ο.Π.Α.Π. από το 2013, έχει σημειώσει ότι η εταιρεία έχει πληγεί εξαιτίας του συνδυασμού αυτών των δύο φόρων.

Από την άλλη ωστόσο, ο Ζίγκλερ, τόνισε ότι η Ο.Π.Α.Π έχει μακροπρόθεσμα σχέδια που θα ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία στην Ελλάδα, καθώς και ότι εξακολουθούν να εργάζονται για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Η παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων και η πορεία της Ο.ΠΑ.Π. για το υπόλοιπο της χρονιάς, θα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν και διαφαίνεται πιθανό να παραμείνει η κύρια εταιρεία στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.