Μάλτα Γνωμοδοτεί για τους Κυπριακούς Νόμους

Σπυρίδων Αντωνόπουλος - 12-10-2017

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο iGaming της Κύπρου Συναντά ΕμπόδιαΤο νησιωτικό κράτος της Μάλτας πρόσφατα γνωμοδότησε λεπτομερώς για το επιδιωκόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο iGaming της Κύπρου, παγώνοντας το πλαίσιο. Η τρίμηνη περίοδος αναβολής που είχε διατεθεί για την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άλλα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το ρυθμιστικό σχέδιο, θα έληγε στις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό δεν έγινε πραγματικότητα.

Σε αυτήν την περίοδο, τα προαναφερόμενα μέρη έπρεπε να αποφασίσουν αν το σχέδιο ενδέχεται να εμποδίσει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, παραβιάζοντας έτσι τις συνθήκες της ΕΕ— αλλά η περίοδος επανεξέτασης έχει πλέον παραταθεί μέχρι το Δεκέμβριο, ύστερα από δήλωση της Μάλτας για γνωμοδότησή της σχετικά με στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2017 κατατέθηκε από τα ευρωπαϊκά κράτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη Ιουνίου, και περιείχε δυο τροποποιημένα τμήματα που αποσκοπούσαν να διορθώσουν ορισμένες παραβιάσεις που επέβαλε ο νόμος του 2012. Αυτές οι παραβιάσεις επισημάνθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία από τις οποίες σχετίζεται με την υποχρέωση των τοπικών παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου να βάζουν στη μαύρη λίστα και να μπλοκάρουν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους.

Κυπριακό Νομοσχέδιο Για Την Επιβολή 10% Φόρου Εισοδήματος

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι αδειοδοτημένοι κυπριακοί πράκτορες στοιχημάτων θα πρέπει να πληρώσουν 10% φόρο επί των καθαρών εσόδων τους που παράγονται από τους τοπικούς παίκτες, καθώς και ένα επιπλέον τέλος 1% των καθαρών εσόδων τους, το οποίο θα καταβληθεί για πρωτοβουλίες υπευθύνου παιχνιδιού. Στη συνέχεια, θα καταβληθεί επιπλέον ένα 2% για την υποστήριξη αθλητικών οργανώσεων στην Κύπρο.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή της Κύπρου, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), κάλεσε τους φορείς εκμετάλλευσης στοιχημάτων να υποβάλουν αίτηση για τοπικές άδειες από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου το 2016. Το Bet365 και το GVC Holdings’ Sportingbet ήταν μεταξύ των οκτώ φορέων που εξέδωσαν πλήρεις άδειες στοιχηματισμού Κατηγορίας B για να λειτουργούν στη χώρα.

Η Κύπρος Επιδιώκει Αλλαγή Στις Απαιτήσεις Της Άδειας Κατηγορίας Β

Η νέα νομοθεσία πρότεινε επίσης να χαλαρώσουν οι απαιτήσεις όπου οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να κατέχουν εμπορικό σήμα στην Κύπρο προκειμένου να τους χορηγηθούν iGaming άδειες κατηγορίας Β. Βάσει του νέου πλαισίου, θα συνεχίσουν να απαγορεύονται τα online καζίνο και οι ανταλλαγές στοιχημάτων, με τους παραβάτες παίκτες να αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως 12 μήνες, ή εναλλακτικά, πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Οι πράκτορες στοιχημάτων που παραβιάζουν αυτόν τον νόμο θα αντιμετωπίσουν ακόμα πιο αυστηρές ποινές φυλάκισης δύο ετών ή πρόστιμο € 100.000.

Κανένα από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποκαλύψει τις δικές του απόψεις σχετικά με το νομοσχέδιο και τον συνοδευτικό Κώδικα Πρακτικής για τη διαφήμιση στοιχημάτων στην Κύπρο. Αυτό θα περιελάμβανε περιορισμούς όσον αφορά τη μετάδοση διαφημίσεων στοιχημάτων και μέτρων άμεσου μάρκετινγκ, ενδεχομένως ανοίγοντας τον δρόμο για τις εν λόγω πολιτικές να καταγραφούν στη νομοθεσία.

Πηγές: http://www.igamingbusiness.com/news/malta-opinion-delays-new-cyprus-online-betting-regime