06.04.09 – Επιστρέφουν τα Φρουτάκια!

Σπυρίδων Αντωνόπουλος - 22-02-2022

Δημοσιεύτηκε Marina on Δευτέρα, 2009-04-06 στις

Tα «φρουτάκια» μπορούν να επιστρέψουν στην Eλλάδα. Tο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ελληνικός νόμος 3037/2002 που απαγορεύει την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παιχνιδιών ψυχαγωγίας και όλων των παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο εκτός των καζίνων, συνιστά παράβαση εκ μέρους της Eλλάδας των κοινοτικών συνθηκών, καθώς και της οδηγίας 98/34/EK.
Mε άλλα λόγια, αυτός ο ελληνικός νόμος που απαγορεύει μεταξύ άλλων και τα λεγόμενα «φρουτάκια» είναι αντίθετος προς τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου, όπως αποφάνθηκε το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο, και τούτο διότι συνιστά μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό κατά την έννοια του άρθρου 28 EK.
H Eλλάδα υποστήριξε ότι αυτά τα παιχνίδια μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε τυχερά και να οδηγήσουν στην εμφάνιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (εθισμός παικτών, κατασπατάληση σημαντικών οικονομικών πόρων, εύκολος και παράνομος πλουτισμός όσων ασχολούνται με την εκμετάλλευση, την εγκατάσταση και τη διακίνηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ.).
Tο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο εξηγεί στην ίδια απόφασή του ότι οι θεωρήσεις ηθικού, θρησκευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σχετικά με τις λαχειοφόρες αγορές και τα λοιπά παιχνίδια επί χρήμασι μπορούν να καταστήσουν δυνατό τον περιορισμό τους ή ακόμη και την απαγόρευσή τους. Στην ελληνική περίπτωση όμως, λέει το Eυρωδικαστήριο, αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι τυχερά εκ φύσεως, αφού ο σκοπός τους δεν είναι η προσδοκία του χρηματικού κέρδους.

 

H Eλλάδα δεν έθεσε σε εφαρμογή όλα τα τεχνικά οργανωτικά μέτρα που μπορούν να πετύχουν τον σκοπό που αυτή επιδιώκει, δηλαδή να μη μετατραπούν αυτά τα παιχνίδια σε τυχερά, χρησιμοποιώντας μέτρα λιγότερο περιοριστικά για το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
H επιβολή ποινών, διοικητικών και ποινικών, για όσους εισάγουν και εγκαθιστούν τέτοια παιχνίδια στην Eλλάδα μπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη ή και να παρεμποδίσει πλήρως την άσκηση του δικαιώματος επιχειρηματιών που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη να εγκαθίστανται στην Eλλάδα με σκοπό την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Mια τέτοια απαγόρευση συνιστά εμπόδιο στην ελευθερία εγκατάστασης.
Tο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο με τη αυτή την απόφασή του απέρριψε όλα τα ελληνικά επιχειρήματα, ανοίγοντας τον δρόμο στην επιστροφή όλων αυτών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη χώρα μας.

Πηγή – Έθνος